Lesmap

De lesmap bevat aansprekende lessen die tezamen de basis vormen voor een brede inleiding in het bewegen. Zij stimuleren niet alleen de motorische ontwikkeling, maar ook de sociaal- emotionele en cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd met deze lessen. De lessen Guppiesport duren 45 minuten en hebben een vaste structuur. Kinderen mogen vrij gaan spelen met de gepresenteerde materialen, die iedere week wisselen en bepaald worden door de docent. Na het vrije spel begint lesdeel A, de inleiding. Lesdeel B is de kern van de les. Lesdeel C is de afsluiting van de les.